Jak poważnym zagrożeniem jest wilgoć na poddaszu, dachu?

Dach to jeden z elementów, które są narażone na działanie wilgoci. Problemem jest tu nie tylko śnieg lub deszcz, lecz także wilgoć panująca wewnątrz budynku. Za wilgoć pod powierzchnią dachu może odpowiadać brak szczelnego pokrycia dachowego, a także nieszczelności obróbek blacharskich. W pierwszym przypadku możemy mówić o uszkodzeniu materiału do pokrycia, w drugim zaś zazwyczaj o błędach w trakcie montażu lub zużyciu wynikającym z normalnej, wieloletniej eksploatacji. 

Inne przyczyny wilgoci w budynku

Wilgoć może pochodzić nie tylko zewnątrz, ale i z wewnątrz budynku. Pojawienie się wilgoci może być podyktowane brakiem właściwej wentylacji na poddaszu. Wówczas dochodzi do skraplania pary wodnej na połaci dachu. Pojawienie się skroplin wynika też z braku zastosowania paroizolacji, co skutkuje wnikaniu wilgoci w głąb dachu. Innym czynnikiem decydującym o zawilgoceniu jest brak wentylacji ocieplonej części dachu. W takiej sytuacji szczeliny wentylacyjne oraz wylot i wlot powietrza mogą być narażone na brak odparowywania nagromadzonej pary wodnej. Ostatnim błędem jest zastosowanie materiałów, które w żadnym stopniu nie są w stanie odprowadzać nadmiaru wody.

Jak poradzić sobie z wilgocią oraz jakie budynki sprawiają mniej problemów?

Domy wyposażone w poddasze nieużytkowe sprawiają znacznie mniej problemów od tych posiadających taką strefę. W takiej sytuacji docieplany jest jedynie strop poddasza. Wówczas konieczne jest profesjonalne wykonanie pokrycia dachu, a także umożliwienie skutecznej wentylacji poddasza. W obiektach posiadających dach dwuspadowy stosuje się rozwiązanie w postaci otworów wentylacyjnych umiejscowionych w ścianach szczytowych. Przy bardziej skomplikowanych konstrukcjach dachowych wykorzystywane są urządzenia do wentylacji. W przypadku budynków posiadających poddasz użytkowe docieplone zostają połacie dachu. Konieczne jest tu nie tylko użycie właściwych folii izolacyjnych, lecz również wybór wentylacji zapewniającej obieg powietrza w budynku.

Skuteczna likwidacja wilgoci

W celu zniwelowania problemu z wilgocią należy ustalić przyczynę jej powstawania. Pojawiające się zacieki na ścianach do dowód, iż mamy do czynienia z nieszczelnością pokrycia dachowego. Jeśli zaś chodzi o wilgoć na poddaszu to może ona świadczyć o nieskutecznym systemie wentylacji grawitacyjnej. Rozwiązaniem może być montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Jeżeli na ocieplonym poddaszu panują niskie temperatury to świadczy o problemach z materiałem stosowanym do dociepleni